Felhasználási Feltételek

Ezek a feltételek („Feltételek”) a CVmaker BV („mi”) online szolgáltatásainak („Szolgáltatások”) használatára terjednek ki, amelyeket a weboldalunkon keresztül nyújtunk: https://www.cvmaker.hu/ („Weboldal ”). A Szolgáltatásainkat használó magánszemély („Ön”, „az Ön”) úgy tekintendő, hogy elfogadta a jelen Feltételeket a Szolgáltatások használatával vagy a Szolgáltatások használatának folytatásával, miután értesítést kaptak a jelen Feltételek változásáról.

1. szakasz. Általános

1. Kérjük, gondosan olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt igénybe veszi a Szolgáltatásainkat.

2. Az Ön felelőssége annak ellenőrzése, hogy böngészője és eszköze kompatibilis-e Szolgáltatásainkkal. Nem használhatja Szolgáltatásainkat inkompatibilis böngészőn vagy eszközön keresztül.

2. szakasz. Fiókja

1. A Szolgáltatásaink első használatakor automatikusan létrejön egy fiók az Ön által megadott adatok („Fiók”) felhasználásával. A Szolgáltatásokhoz csak akkor férhet hozzá, ha bejelentkezik a fiókjába.

2. Egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felel a Fiókja alatt végzett minden tevékenységért, és vállalja, hogy fenntartja jelszavának biztonságát és titkosságát.

3. Nem engedélyezheti harmadik fél hozzáférését a Fiókjához, és haladéktalanul értesítenie kell minket a fiókjának bármilyen biztonsági megsértéséről vagy jogosulatlan használatáról, amelyről tudomást szerez.

4. Megerősíti, hogy a Fiókja alatt megadott bármely információ pontos és teljes (beleértve a fizetési részleteket is).

3. szakasz. A szolgáltatások

1. Az alábbi 8. szakaszban meghatározott díjak („Díjak”) időben történő befizetése ellenében engedélyt adunk Önnek arra, hogy a jelen Feltételek szerint igénybe vegye szolgáltatásainkat.

2. Ha a Díjakat nem fizetik meg időben, akkor is engedélyezhetjük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, és terhelhetjük is ezeket a Szolgáltatásokat. Ez azonban részünkről nem jelent semmiféle lemondást a jelen Feltételek megszegésével kapcsolatban, a díjaink időben történő fizetésének elmulasztására vonatkozóan, és nem érinti azon jogainkat sem, hogy a jelen Feltételek szerint az elmaradt összegeket beszedjük Öntől.

3. Nem kizárólagos, nem átruházható, nem licencelhető, visszavonható licencet kap arra, hogy szoftverünket a Szolgáltatások („Platform”) részeként használja.

4. A platformot licencbe adjuk, nem adjuk el Önnek, és fenntartjuk a Platformhoz fűződő minden jogunkat, amelyet a jelen Feltételek alapján Önnek nem biztosítottunk kifejezetten. Ez a licenc nem ad Önnek semmilyen jogot, és nem teheti meg a következőket:

5. Megkerülni vagy áthidalni a Platformon vagy a Szolgáltatásokon belüli vagy azokkal kapcsolatos bármilyen technológiai védelmi intézkedést;

6. Szétszerelni, dekódolni, visszafejteni, feltörni, utánozni, kiaknázni vagy hackelni a Platformot vagy a Szolgáltatások egyéb aspektusát, amely a Szolgáltatásokban szerepel vagy elérhető, kivéve és csak akkor, ha a vonatkozó szerzői jogi törvény ezt kifejezetten megengedi;

7. A Platform vagy a Szolgáltatások közzététele, másolása, bérbeadása, leasingelése, eladása, exportálása, importálása, terjesztése vagy kölcsönzése;

8. Átadja a Platformot, a szoftverlicenceket vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez vagy azok használatához fűződő jogokat; vagy

9. Bármely jogosulatlan módon használja a Szolgáltatásokat (ideértve a Feltételek megsértését is), vagy bármilyen módon, amely megzavarhatja bárki más használatát.

10. Bármikor felfüggeszthetjük, megszüntethetjük, visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a Platform vagy a Szolgáltatások használatához fűződő jogait büntetés nélkül jogos üzleti érdekeink védelme érdekében.

11. Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy a Szolgáltatások mindig rendelkezésre álljanak, időnként üzemszünetek, leállások, megszakítások vagy szünetek fordulhatnak elő a Szolgáltatásban, és Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen ilyen eseményért, akárhogy is keletkezik.

12. Ön elfogadja, hogy bármikor végezhetjük vagy futtathatjuk Szolgáltatásaink bejelentett, vagy be nem jelentett karbantartását, amely befolyásolhatja a Szolgáltatás elérhetőségét. Előfordulhat, hogy le kell töltenie a frissítéseket a Szolgáltatásaink használatának biztosítása érdekében.

4. szakasz. A Szolgáltatások használata

1. Hacsak a Szolgáltatás-leírásunkban kifejezetten másként nem jelöljük meg, nem vizsgáljuk, ellenőrizzük, nem szerkesztjük és nem figyeljük a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatások használatából eredő bármely dokumentum („Dokumentumok”) használatát.

2. Ön elfogadja, hogy nem ellenőrizhetjük a Szolgáltatások használatából eredő bármely dokumentum minőségét, pontosságát, megbízhatóságát, igazság-tartalmát vagy integritását.

3. Nem tudjuk garantálni, hogy a Szolgáltatások használata növeli esélyeit, kilátásait vagy képességeit a munkaszerzés vagy a foglalkoztatás biztosításával kapcsolatban.

5. szakasz. A Szolgáltatások változásai

1. Korlátozás nélkül bármely Szolgáltatásra, amelyet bevezethetünk, megváltoztathatunk vagy eltávolíthatunk, Szolgáltatásaink a következőket tartalmazzák:

2. Önéletrajzok és jelentkezési levelek készítése;

3. Önéletrajzok felépítése; és / vagy

4. Az önéletrajzok optimalizálása.

5. Bármely Szolgáltatásunkat megváltoztathatjuk a következőkre:

6. A vonatkozó törvények és szabályozási követelmények változásának megfelelés;

7. Technikai kiigazítások és fejlesztések érdekében, például új funkciók bevezetésével a Szolgáltatásainkon belül; és / vagy

8. A vállalkozásunk változásának megfelelő változtatások.

6. szakasz.  Az Ön Tartalma

1. A Szolgáltatások használatakor tárolhatja, letöltheti és megoszthatja az Ön által létrehozott tartalmat („Saját tartalom”). A kétségek elkerülése végett az Ön Tartalma csak az Ön által létrehozott tartalomra vonatkozik, és nem a Szolgáltatások részeként létező tartalomra, amelyre a 9. pont vonatkozik.

2. Nem tartunk igényt az Ön Tartalmának tulajdonjogára. A tartalma továbbra is az Öné marad, és Ön felelős érte. Ezennel teljes mértékben kizár minket a Tartalmával kapcsolatos felelősség alól.

3. A Tartalom feltöltésével automatikusan és visszavonhatatlanul:

4. felhatalmaz minket egy világméretű, örökös, átruházható, jogdíjmentes licenccel, amelyet tovább licencelhetünk, felhasználhatunk, másolhatunk, módosíthatunk, származtatott műveket készíthetünk, terjeszthetünk, nyilvánosan megjeleníthetünk és bármilyen más módon felhasználhatjuk az Ön tartalmát a már ismert vagy a továbbiakban kidolgozott formátumokban és terjesztési csatornákon az Ön további értesítése vagy beleegyezése nélkül, valamint az Önnek vagy bármely más személynek vagy szervezetnek történő fizetés követelménye nélkül;

5. lemond az Ön Tartalmának minden erkölcsi jogáról, amely a világ bármely részén rendelkezésére állhat, és megerősíti, hogy ilyen jogokat nem érvényesítettek;

6. kinevez minket ügynökévé, akik teljes jogkörrel hozzáférhetnek bármilyen dokumentumhoz és / vagy bármilyen cselekedetet elvégezhet, amelyet megfelelőnek tartunk a fentiekben meghatározott engedély, hozzájárulás és lemondás megerősítésére;

7. szavatolja, hogy Ön a Tartalma tulajdonosa, és jogosult megkötni ezeket a Feltételeket, és hogy a Tartalma nem sérti harmadik fél tulajdonjogát vagy magánéletét; és

8. megerősíti, hogy a Tartalmára nem vonatkozik semmilyen bizalmi vagy egyéb kötelezettség, és hogy nem vagyunk felelősek az Ön Tartalmának bármilyen használatáért vagy nyilvánosságra hozataláért.

7. szakasz. Magatartási kódex

1. A tartalma nem lehet:

2. rágalmazó, gyalázkodó, invazív, obszcén, pornográf, rasszista, erőszakos, zaklató, fenyegető vagy sértő;

3. becsmérlő, becsmérelje vagy más módon negatív megvilágításban jelenít meg minden olyan személyt, aki a Tartalmában szerepel;

4. megsérti bármely szervezet vagy személy szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait, ideértve a szerzői jogok, védjegyek vagy a nyilvánossághoz való joguk megsértését;

5. megsért bármely törvényt, rendeletet, szabályt vagy magatartási kódexet; és / vagy

6. megszemélyesíti vagy félrevezeti a kapcsolatát bármely más entitással vagy személlyel, vagy más módon manipulálja a fejléceket vagy azonosítókat a tartalom eredetének leplezéséhez.

7. Továbbá tilos:

8. vírusokat, férgeket és / vagy „trójai falovakat”, vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat feltölteni vagy bevezetni, amelyek képesek bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver vagy távközlés megszakítására, túlterhelésére, összecsukására, megsemmisítésére vagy funkcionalitásának korlátozására;

9. másolja a weboldal bármely más oldalát vagy képét, kivéve a megfelelő felhatalmazással; és / vagy

10. nem engedelmeskedik a Szolgáltatások használatával kapcsolatban időről időre kialakított irányelveknek vagy előírásoknak.

11. Ön vállalja, hogy ártalmatlannak tartja magát, és kártalanít minket minden olyan veszteségért, kárért, követelésért és felelősségért, amely a 7. pont megsértése miatt merül fel vagy ahhoz kapcsolódik.

8. szakasz: Előfizetési feltételek és fizetés

1. Ön vállalja, hogy díjakat fizet Szolgáltatásainkért. Az egyes Szolgáltatásaink konkrét díjait a weboldalunkon határozzuk meg. Csak akkor kap engedélyt az Ön által előfizetett és fizetni vállalt Szolgáltatások használatához.

2. Fiókja létrehozásakor vállalja, hogy érvényes, naprakész és teljes fizetési, kapcsolattartási és számlázási adatokat közöl a Díj befizetéséhez. Fizetést bankkártyával, hitelkártyával vagy PayPal-on keresztül fogadunk el.

3. Amennyiben előfizetéses szolgáltatásainkat használja, elfogadja, hogy:

4. Az előfizetés kezdeti 7 napos próbaidőszakra szól;

5. Ezt követően előfizetése automatikusan, havonta folyamatosan megújul, amíg Ön nem mondja le (még akkor is, ha nem fizeti be a Díjainkat); és

6. A Feltételeknek megfelelően bármikor lemondhatja az előfizetését.

7. Ennek megfelelően, ha a díjakat előfizetés alapján fizeti:

8. Engedélyez nekünk vagy fizetésfeldolgozónknak, hogy az első 7 napban a fiókja létrehozása és / vagy a Szolgáltatásaink első használata után azonnal beszedje a vonatkozó első fizetési díjat, és ezt követően minden hónapban beszedje az esetleges visszatérő előfizetéseket fizetési számlázási módszerének megfelelően mindaddig, amíg le nem mondja az előfizetését nálunk.

9. Elfogadja, hogy az előfizetéses szolgáltatásaink rendelkeznek egy kezdeti és ismétlődő fizetési funkcióval, és tudomásul veszi, hogy minden előfizetés automatikusan megújul lemondásig, és vállalja a felelősséget a lemondás előtti összes díjért.

10. Az első befizetés vagy a fiók újbóli aktiválása után e-mailt fog kapni, amely tartalmazza az első havi megújítás és fizetés dátumát. Az ezt követő havi megújításokra és kifizetésekre a következő hónap ugyanazon napján kerül sor. Noha ezek az időpontok, amikor előfizetéses befizetéseket szedünk Öntől, nem garantálhatjuk, hogy ezen a napon be is tudjuk gyűjteni a befizetéseket.

11. Megértette, hogy ha lemondja velünk az előfizetését, bár az előfizetését a következő előfizetési időszakra nem hosszabbítjuk meg, akkor nem lesz jogosult visszatérítésre vagy előre fizetett visszatérítésre a fizetett előfizetési díj bármely részéhez a jelenlegi előfizetési időszaknak megfelelően. Az előfizetés lemondásával kapcsolatos további információkért lássa a 12. pontot.

12. Ha a Díjainkat nem előfizetés alapján kell megfizetni, a Díjaink befizetése a Szolgáltatások nyújtása előtt esedékes és fizetendő, és azokat az Ön által megadott fizetési adatok felhasználásával kell befizetni.

13. Ha nem tudjuk beszedni Öntől a Díjainkat, akkor a következő lépéseket tehetjük:

14. Továbbra is megpróbáljuk behajtani Öntől a fizetést az Ön által megadott fizetési adatok felhasználásával; és

15. Írásban felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy értesítsük Önt a fennmaradó fizetéséről az Ön által megadott elérhetőségek segítségével.

16. Fenntartjuk a jogot, hogy az esedékessé vált összegekért beszedési költségeket és kamatokat megtérítsen nekünk, és vállalja, hogy megtéríti nekünk az összes beszedési költséget és kamatot.

17. Fenntartjuk azt a jogot is, hogy bármikor visszavonhatjuk a Szolgáltatásaink nyújtását vagy blokkolhatjuk azokhoz való hozzáférést, amíg az összes fennálló kifizetést be nem hajtjuk, és továbbra is felszámoljuk a Díjainkat mindaddig, amíg Ön nem mondja le velünk kötött előfizetését.

18. Jogunkban áll bármikor megváltoztatni a Díjainkat. Arra törekszünk, hogy a Díjainkban bekövetkezett változásokról egy (1) hónapos értesítést küldjünk Önnek. Ha nem ért egyet a változtatással, kérjük, törölje előfizetését nálunk. A továbbiakban úgy tekintünk Önre, hogy elfogadta a Díjváltozásunkat azzal, hogy továbbra is használja a Szolgáltatásainkat.

9. szakasz. Szellemi tulajdon

1. Az Ön tartalmának tulajdonjogának sérelme nélkül minden szellemi tulajdon és tulajdonjog a rendelkezésünkre áll, a következő helyeken és esetekben:

2. a Szolgáltatások, a Webhely és a Platform; és

3. bármilyen általunk feltöltött tartalom, beleértve korlátozás nélkül a dokumentumok sablonjait vagy a Szolgáltatásaink használata során elért terveket, valamint a Szolgáltatásainkon, a Weboldalunkon vagy a Platformunkon megjelenő egyéb tartalmat („Anyag”).

4. A Szolgáltatások, Platform, Weboldal és bármilyen megjelenő anyag vagy egyéb tartalom használatának joga a jelen Feltételek betartásának függvénye. Az Anyag vagy a Weboldal bármely más tartalmának bármilyen módosítása vagy felhasználása a jelen Feltételek által nem engedélyezett célokra szellemi tulajdonjogaink megsértését jelenti, és tilos.

5. A Weboldalon megjelenített anyagot és minden egyéb tartalmat nem kereskedelmi, személyes, szórakoztató célú felhasználásra másolhat, hozzáférhet, letölthet és jeleníthet meg, egyetlen eszközön. Az ezen a weboldalon található anyagot és minden egyéb tartalmat más módon nem lehet másolni, sokszorosítani, újraközölni, feltölteni, megjeleníteni, közzétenni, továbbítani, terjeszteni, engedélyezni vagy bármilyen módon felhasználni, hacsak külön erre nem engedélyezzük. Tilos bármilyen anyagot bármilyen más webhelyen vagy hálózati számítógépes környezetben használni.

6. A kétségek elkerülése érdekében tilos:

7. megváltoztatni a Szolgáltatásokon keresztül letöltött anyagokat, a Szolgáltatások szokásos használata által kifejezetten megengedetteken kívül; és

8. létrehozni, előállítani vagy hozzájárulni bármilyen dokumentumterv, sablon vagy más hasonló anyag létrehozásához, amelyek hasonlóak az Anyagokhoz vagy azokból származnak.

9. Az előfizetés megszűnése után Ön már nem jogosult az Ön által a Szolgáltatások használata során letöltött anyagok (például bármely dokumentum) felhasználására.)

10. szakasz. Garanciák

1. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem érinti azokat a törvényes jogait, amelyek fogyasztóként mindig megilletik Önt, és amelyek szerződésben nem állapodhatnak meg a változtatásban vagy a lemondásban.

2. Noha ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Szolgáltatások által nyújtott összes információ frissítésére, nem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos kijelentéseket, garanciákat vagy garanciákat arra vonatkozóan, hogy ezek az információk pontosak, teljesek vagy naprakészek.

3. A Szolgáltatásokat nem az Ön egyedi igényeinek megfelelően fejlesztettük ki. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Szolgáltatások képességei és funkciói (a Weboldalon leírtak szerint) megfelelnek-e az Ön követelményeinek.

4. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások nem állnak rendelkezésre semmilyen karbantartás során, amelyet mi vagy kiválasztott harmadik fél végez. Megfelelő erőfeszítéseket teszünk, hogy értesítsük Önt a tervezett karbantartási időszakokról. Ennek megfelelően vállalja, hogy biztonsági másolatot készít a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt tartalmáról, hogy megvédje magát az ezzel kapcsolatos problémák esetén.

5. Nem vagyunk felelősek az esetleges késedelmekért, a szállítás hibákért vagy bármely más veszteségért vagy kárért, amely az adatátvitelből származik kommunikációs hálózatokon és olyan létesítményeken keresztül, amelyeket nem mi irányítunk, beleértve az internetet is, és Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások limitáltak lehetnek az ilyen kommunikációs eszközök használatával járó korlátozások, késések és egyéb problémák miatt.

11. szakasz. Felelősség

1) Amennyiben ezt bármely törvényi rendelkezés nem zárja ki, a Szolgáltatás, a Platform és a Weboldal használatára az alábbi felelősségi rendelkezések vonatkoznak.

2) A Szolgáltatások, Platform, Weboldal és / vagy Anyagok használatával kapcsolatos felelősségünk nem haladhatja meg az Ön által fizetett Díjat tizenkét hónappal közvetlenül az első olyan esemény előtt, amely alapján Ön követelést terjesztett elő velünk szemben.

3) A törvény által megengedett mértékben nem vagyunk felelősek:

a) semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet nem közvetlenül a Feltételek megszegése okozott;

b) az Ön által okozott bármilyen veszteségért vagy kárért, beleértve korlátozás nélkül az Ön pontos adatszolgáltatásának elmulasztását, valamint a jelszó vagy a Számla adatainak biztonságos és bizalmas megőrzésének elmulasztását;

c) minden olyan veszteség vagy kár, amely a jelen Feltételek Ön és köztünk való szerződés megkötésének idején nem volt ésszerűen előrelátható következménye a Feltételek megszegésének; vagy

d) bármilyen üzleti veszteség, amely az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben magában foglalja a nyereség, az értékesítés vagy az üzleti tevékenység elvesztését, a megállapodások vagy szerződések elvesztését, a várható megtakarítások elvesztését, a szoftver használatának elvesztését vagy a szoftverek, adatok vagy információk megrongálódását , goodwill elvesztése vagy károsodása, vagy közvetett következményes üzleti veszteség.

4) Nem vagyunk felelősek a jelen Feltételek semmilyen olyan mulasztásáért, amely a mi ellenőrzésünkön kívül eső eseményből ered. Az ellenőrzésünkön kívül eső események korlátozás nélkül az internet- vagy hálózati kapcsolatok megszakítását vagy meghibásodását, telekommunikációs hibákat, áramkimaradásokat, háztartási zavarokat, mozgósítást, háborút, forgalmat, sztrájkokat, az ellátás stagnálását és isten cselekedeteit, járványt, a fertőző fertőzések terjedését, járványokat jelentik, és bármilyen változás egy harmadik fél körülményeiben vagy harmadik fél döntéseiben (például a leendő munkaadókban).

5) Ha a hibás digitális tartalom, amelyet biztosítottunk, károsítja az Ön tulajdonában lévő eszközt vagy digitális tartalmat, vagy kijavítjuk a hibát, vagy kártérítést fizetünk Önnek. Nem vállalunk azonban felelősséget olyan károkért, amelyeket elkerülhetett volna, ha betartotta az Ön számára felajánlott  ingyenes frissítés alkalmazásához szükséges tanácsokat, vagy azokért a károkért, amelyeket Ön okozott, ha nem tartotta be megfelelően a telepítési utasításokat, vagy nem tartotta be az általunk tanácsolt minimális rendszerkövetelményeket.

12. szakasz: Az előfizetés időtartama és lemondása

1. A jelen Feltételek azonnal érvénybe lépnek, amint Ön igénybe veszi a Szolgáltatásokat.

2. Az előfizetés bármikor lemondható a Fiókján keresztül, vagy kapcsolatba lépve velünk. Ön elfogadja, hogy az előfizetés automatikusan megújul a kezdeti 7 napos időszak után, majd ezt követően havi rendszerességgel, amíg Ön nem mondja le előfizetését nálunk. Az előfizetés megújításának elkerülése érdekében le kell mondania előfizetését a kiosztott előfizetés-megújítási dátum előtt.

3. Azonnali hatállyal felmondhatjuk a Szolgáltatások és / vagy a Platform használatát az Ön értesítése nélkül:

4. ha megsérti ezeket a feltételeket;

5. ha bármilyen okunk van arra gyanakodni, hogy a Platform vagy Szolgáltatások használata jogellenes, vagy rossz hírnevet vet ránk;

6. ha úgy gondoljuk, hogy a törvény előírja, hogy szüntessük meg a Platform vagy Szolgáltatások használatát;

7. ha kivonjuk a Platformot vagy Szolgáltatást a szolgáltatásból; vagy

8. jogos üzleti érdekeink védelme érdekében.

9. Bármilyen okból történő felmondás esetén a jelen Feltételek alapján Önnek biztosított összes jog azonnal megszűnik, és Önnek azonnal le kell állítania a Feltételek által engedélyezett összes tevékenységet (beleértve az Anyagaink használatát is).

13. szakasz. A meggondolás joga

1. Szolgáltatásaink lehetővé teszik a digitális tartalom letöltését.

2. Ön elfogadja, hogy a digitális tartalmat azonnal eljuttatjuk Önhöz, amikor először létrehoz egy Fiókot, amellyel Ön egyetért, amikor fiókot hoz létre nálunk, és ennek megfelelően megértette, hogy törvényben nem lesz joga meggondolni magát vagy lemondani a szerződést. A Szolgáltatások felmondásának jogát a fenti 12. szakasz tartalmazza.

14. szakasz. Egyéb rendelkezések

1. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében bizonyos információkat meg kell adnunk Önnek arról, hogy kik vagyunk, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és milyen célokra, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos jogairól és azok kezeléséről. Ezeket az információkat az adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza, és fontos, hogy olvassa el ezeket az információkat.

2. Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adattovábbítás soha nem teljesen privát vagy biztonságos, és az alkalmazás vagy bármely szolgáltatás használatával küldött üzenetet vagy információt mások olvashatják vagy elfoghatják, még akkor is, ha külön értesítés van arról, hogy egy adott továbbítás titkosítva van.

3. Az Ön beleegyezése nélkül módosíthatjuk ezeket a feltételeket. Értesíteni fogjuk a Feltételeink bármilyen változásáról. Ha nem akarja elfogadni a változást, akkor le kell állnia a Szolgáltatások használatával. A Szolgáltatásaink használatának folytatásával Ön elfogadja a Feltételeink bármilyen változását vagy frissítését.

4. Átruházhatjuk a jelen Feltételek szerinti jogainkat és kötelezettségeinket egy másik szervezetre, de ez nem érinti a jelen Feltételek szerinti jogait. Fiókját nem ruházhatja át más személyekre vagy szervezetekre, vagy a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit más személyekre vagy szervezetekre, hacsak írásban nem állapodunk meg.

5. Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy Ön teljesítse az ebből eredő kötelezettségeit, vagy ha nem érvényesítjük az Önnel szemben fennálló jogainkat, vagy ha ezt késleltetjük, ez nem azt jelenti, hogy lemondtunk jogairól Ön ellen, és nem fogja azt jelenteni, hogy nem kell teljesítenie ezeket a kötelezettségeket. Ha lemondunk az Ön által teljesítendő kötelezettségek teljesítéséről, ezt csak írásban tesszük meg, és ez nem azt jelenti, hogy automatikusan lemondunk jövőbeni követeléseinkről Önhöz.

6. A Feltételek mindegyik feltétele külön-külön működik. Ha bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármelyik jogellenes vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó feltételek maradnak hatályban.

7. Jelen Feltételekre, tárgyára és kialakítására a holland jog az irányadó. Ön és mi is egyetértünk abban, hogy a holland bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos viták (ideértve a szerződésen kívüli) rendezésére is.

8. Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy észrevétele van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, vagy írásban szeretne értesítést küldeni nekünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolattartási űrlap segítségével.

9. Ha kapcsolatba kell lépnünk Önnel, vagy írásban kell értesíteni Önt, akkor ezt e-mailben, SMS-ben, rövid üzenet szolgáltatással vagy előre fizetett postai úton tesszük meg az Ön által megadott kapcsolattartási adatok segítségével.

Több mint 112 872 felhasználó készítette már el önéletrajzát

Az önéletrajz készítővel gyorsan és egyszerűen létrehozhat egy egyedi és professzionális önéletrajzot 15 percen alatt.

Készítse el önéletrajzát

Növelje az állásszerzés esélyét azzal, hogy professzionálisan megtervezett önéletrajzsablonjainkkal és kiegészítő színvilágunkkal készíti el önéletrajzát.